ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ တာမွေမြို့နယ်၊ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း( ၁၅၀' x ၈၀')အမိုးမြင့်အားကစား ခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
Project Name ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊တာမွေမြို့နယ်၊အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(၁၅၀’x၈၀’)အမိုးမြင့် အကြီးစားအားကစားခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Detail (၁၅၀’x၈၀’)အမိုးမြင့် အကြီးစားအားကစားခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း
Location ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊တာမွေမြို့နယ်
Completion September 2019