Our Projects
ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဆရာ/ဆရာမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
တောင်ငူမြို့၊ ပြည်တော်သာဝန်ထမ်းအိမ်ရာစခန်းအတွင်း (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်း
မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ တက္ကသိုလ်၏တောင်ဘက်ခြမ်း ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ၃၃၀၄ ပေ၊ (၄)ပေ သံပန်း
ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း ပေ ၇၀၀၀၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
ဘက်စုံသုံးအားကစားခန်းမ၊ တောင်ငူကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
အင်းစိန် (ကညန)၊ ခရိုင်ရုံး သံကူကွန်ကရစ် (၂)ထပ်
(၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ရာ၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်- ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သီလဝါစက်မှုဇုန်အနီးတန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာစီမံကိန်း