ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်(အလျား၂၄'xအနံ ၄၄) Two Storeyed RC အဆောက်အဦ တည်ဆောက်ပြီးစီးခြင်းလုပ်ငန်း (Ground Floor)
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '