ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျှင်မြို့နယ်၊ သီလဝါတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းတွင် ဓမ္မာရုံတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ် Infrastructure လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Cover Market (၂) လုံး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '