ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) ရှိ အလုပ်ရုံ ( ၁၂၅' x ၆၀' ) (Mezzanine Floor) (၉၆၀၀ စ/ပေ) အဝင်လမ်း ( ၁၀၀' × ၁၂' x ၈" ) ပြင်ပမီးသွယ်တန်းခြင်းအပါအ၀င် တစ်လုံးတည်ဆောက်ခြင
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '