ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာ Commercial Area တွင် Management Office နှင့် ကလေးကစားကွင်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '