မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ဆည်)
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
Project Name မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ကျောက်ဆည်)ဝင်းအတွင်း ၁၂၀ဆန့်ကျောင်းသား/သူဆောင်(၂၁၁ပေ × ၇၀ပေ) RC (၃)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Detail (၂၁၁ပေ × ၇၀ပေ) RCC (၃)ထပ်(၂၅၇၁၆စ/ပေ) ဆောက်လုပ်ခြင်း
Location ကျောက်ဆည်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
Completion September 2019