တောင်ငူမြို့၊ ပြည်တော်သာ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ (၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • '
  • '
  • '
  • '
Project Name  တောင်ငူမြို့၊ ပြည်တော်သာဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Detail ( ၁၀၂ပေ x ၂၅ပေ ) RCC (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် ( ၁၃၀၀၀စ/ပေ ) ဆောက်လုပ်ခြင်း
Location ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့
Completion September 2019