ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်- ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သီလဝါစက်မှုဇုန်အနီးတန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာစီမံကိန်း
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
Project Name ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သီလဝါစက်မှုဇုန်အနီးတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာစီမံကိန်း
Detail သီလဝါစက်မှုဇုန်အနီးတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ (၁၁၂ပေ × ၂၄ပေ) RCC (၆)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် (၄)လုံး(၄၁၉၁၂ စ/ပေ ) ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Location ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်-ကျောက်တန်းမြို့နယ်
Completion June - 2019