မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (စဉ့်ကိုင်)၊ ဘက်စုံသုံးအားကစားခန်းမ (၁၂၀'×၈၈'×၂၇') ရေမီးအပါအ၀◌င်၊ အ၀◌င်လမ်း ( ၁၀၀'×၁၂'×၈") Steel Structure တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '