ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့)ပိုင်းမြို့နယ် ၁၁၂/စက်မူဇုန်၊ဦးအောင်ဇေယျလမ်း၊ အမှတ်(၂၅) ဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ခြင်း
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
Project Name အမှတ်(၂၅)၊ ဦးအောင်ဇေယျလမ်း၊ ၁၁၂/စက်မှုဇုန်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် Steel Structure (၁)ထပ်ခွဲ ဂိုဒေါင် ဆောက်လုပ်ခြင်း
Detail (၄၀၀ပေ×၁၄၀ပေ)SteelStructure(၁)ထပ်ခွဲဂိုဒေါင်ဆောက်လုပ်ခြင်း
Location အမှတ်(၂၅)၊ဦးအောင်ဇေယျလမ်း၊၁၁၂/စက်မှုဇုန်၊ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းဒေသကြီး
Completion January 2020