ရန်ကုန်တိုင်း‌‌ဒေသကြီး၊ ခရိုင်ရုံး ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း၊ အင်းစိန်(ကညန)၊ ရုံး၀င်းအတွင်း ရုံးအဆောက်အဦ နှစ်ထပ်သံကူကွန်ကရစ်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း
  • '