မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မန္တလေးခိုင်လီစားသောက်ဆိုင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
Project Name မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊(၉၂ပေ×၂၂ပေ) Steel Structure (၂)ထပ်ခွဲမန္တလေးခိုင်လီစား သောက်ဆိုင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Detail (၉၂ပေ × ၂၂ပေ)Steel Structure(၂)ထပ်ခွဲမန္တလေးခိုင်လီစားသောက်ဆိုင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Location မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်
Completion July 2013